Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu
  • 08/09/2016 10:29
  • Đồng bào Cơ Tu tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ hội mừng lúa mới để cúng Giàng (Trời) và các đấng thần linh đã phù hộ cho dân làng mưa thuận gió hòa, mùa lúa bội thu và cuộc sống bình yên.
  • Lễ hội cầu mưa của người Chăm, Bình Định
  • 01/09/2016 14:45
  • Khi trời hạn hán kéo dài, đồng bào Chăm H’roi ở Bình Định sẽ làm lễ cầu mưa. Già làng là người chọn ngày làm lễ đến việc họp người dân trong làng cùng nhau đóng góp đồ lễ.
<< <  7  8  9  10  11  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.