Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ nuih n’hâm mât uănh ân uĕh neh dak rlai Ăp kô lao Trường Sa

15/03/2018 15:05 G3T+7

Tâm ban kơt ka nđai, tât bôk năm lơ âm ăp năm, ăp dŭk hăn tă bơh kơh hăn pah kan rgâl, sŏk ka han ka lơ kô lao, ăp ntŏk kô lao Trường Sa.

Năm 2018, ta ndrâm dak Cam Ranh (Khánh Hòa). Mpôih ka han têh Ntĭm gai tâm lơh ta Dak rlai mpeh 4 kan ndrel ma UBBL n’gor Khánh Hòa lĕ ndâk tâ ndơp ka han đah nuih n’hâm ăp kan bộ, ka han hăn ta kô lao nsrôih nti ren, mât uănh đăp mpăn mpeh dak rlai, neh trôk bri dak.

Kô ranh uănh gai UBBL n’gor Khánh Hòa ân kao, jao nau kan ma ăp kô ranh hăn pah kan ta kô lao Trường Sa.

Kan bộ, ka han hao ka lơ dŭk hăn ta kô lao dak rlai.

Mbah mpôl băl, dŭk đât rse ân ntaih gơi hăn ta kô lao dak rlai.

Kan bộ, ka han kô lao Trường Sa dơn nau kan, iăt bu ntênh nau kan nti ren, pah kan.

Kan bộ, ka han kô lao Trường Sa Ðông jao nchră nau kan, mbơh nau pah kan ksiêm mât uănh kô lao măng.

Đức Diệu

4,857
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.