Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr cangr hoatx đôngs vânx taiv cêr đêx nôis đias

05/07/2018 14:24 G7T+7

Cangr shênhv chor lơis thêr lus đêx , pangs… ntâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr tưz sir zôngv ntâu phương tiêns cêr đêx nôis đias chia uô nox.

Tangz sis, zos phuôv tsangr tưs phat mas zangv vânx taiv cêr đêx nuôr cxơưx tuôz zưv tsi an toanx zos thôngs. Sâuv kror mênhx pêv sâuv, chor cơ cuan tsưc năng xưs li: Canhv sat zos thôngs, Sơv Zos thôngs – Vânx taiv tưz cxiz chênhr cangr, khu hlôngr chor bât câps has sâuv.

Kruôz ntuôl luôx Zos thôngs cêr đêx tsuô pêx xinhv nhoz thangx tsangv pangs pangx tênhz Đôngx Nai 3, thuôx xar Đăk Som (Đăk Glong)

Cơ cuan tsưc năng cxênhz seiz cxuô phương tiêns cêr đêx nôis đias

Cơ cuan tsưc năng sâu biên banv đinhx chiv phương tiêns cêr đêx tsi txâus điêux ciêns thâux kruô uô si ntơưv thangx tsangv Tax Đungx

Phaiz yo phao tsuô pêx xinhv sir zôngv cêr đêx nôis đias nhoz pangs pangx tênhz Đôngx Nai 3

Phan Tuấn

1,316
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.