Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rừng thông dọc quốc lộ 14 tại tiểu khu 1614, 1615 tiếp tục bị xâm hại

10/03/2017 09:48 G3T+7

Rừng thông tại tiểu khu 1614 và 1615 dọc quốc lộ 14, đoạn đi qua xã Nâm N’jang (Ðắk Song) có treo rất nhiều biển cảnh báo cấm lửa, cấm chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng…

Thế nhưng, hiện nay rừng vẫn đang bị phá bằng nhiều cách thức như: cắt vỏ, chặt trộm để làm nương rẫy, xây dựng nhà trái phép, nhiều diện tích thông non mới trồng lại cũng bị đốt cháy… Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng lấn chiếm đất rừng phòng hộ, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia giữ rừng, không chặt phá, lấn chiếm đất rừng cảnh quan dọc quốc lộ 14.

Hàng loạt cây thông ở tiểu khu 1614 bị đầu độc chết khô, chặt hạ đổ ngổn ngang

Sau khi chặt phá, những cây thông to bị xẻ từng khúc để lấy gỗ

Một góc rừng phòng hộ cảnh quan dọc quốc lộ 14 tại tiểu khu 1614 chỉ còn như thế này…

Do đang là mùa khô, nhiều diện tích thông non mới trồng lại năm 2016 bị cháy do người dân đốt nương làm rẫy

Biển cấm, biển tuyên truyền… dường như không có tác dụng

Y Krăk

1,123
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.