Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têz qơưs cêr 28 poz ntâu hênhr

13/07/2017 10:31 G7T+7

Têz qơưs cêr 28 txuôs ntêr ntơưv thix xar Gia nghiar txus xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis nuôr tangz tov poz hênhr, tsi jông môngl lus, muôs zuôr hangx huv haz pêx xinhv uô nox uô hâuk hur thangx tsangv.

Ntâu ntu cêr poz, “pangs nxư”, “pangs tưv” ziv hnuz ziv muôx ntâu, cxơưx tuôz zưv tai nanx zos thôngs. Chor cơ cuan tsưc năng cis txus tsuv nzur muôx biênx phap khu cuôs huv six. Tuôz nênhs môngl lus tsuv mangv môngl, seiz mênhx uô ntêx môngl đhâu cêr chia jangv tai nanx zos thôngs.

Bông têz qơưs cêr 28, ntu đhâu xar Đăk Ha (Đăk Glong) muôx ntâu “pangs nxư”, “pangs tưv”

Nhiar nhis hâur chaix ntux nangs, tangz sis Têz qơưs cêr 28 ntu đhâu xar Quangv Phur (Krông Nô) tưz pangs angr, poz hênhr

Chor “pangs đêx” lơưr ntu cêr zos chor qơư ngui hiêmv tsuô nênhs môngl lus

Iz ntu cêr đhâu thangx tsangv xar Nâm N’đir (Krông Nô) angr poz jê nti saz kêl viv cêr tưz poz

Y Sơn

1,032
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.