Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong têh bri dak 28 iơh hô ngăn

13/07/2017 10:31 G7T+7

Trong têh bri dak 28 ntơm bơh bon têh Gia Nghĩa tât ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) abaơ dôl ma iơh m’hĭk hô ngăn, bư mô uĕh tâm nau hăn bơh rĭ bơh aơ, bĭt rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh hăn pah kan bư mir jan ba bơh bu nuyh bon lan tâm ntŭk.

Âk ntŭk lŭ klêr âk hô ngăn, ntu “dak hăt” dak bŏk” rlau nar rlau âk, lach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah hăn ta trong aơ. Mĭn lah ăp ntŭk pah kan nkra trong aơ pah kan ân ngăch gơi nkra tay trong ân uĕh. Bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong aơ uănh nê nê trong lor ma hăn, mô dơi bĭt rdeh ngăch ir gơi mô gĕh mbrah rdeh lah hăn ta trong aơ.

Trong têh bri dak 28, găn ta xă Dak Ha (Dak Glong) gĕh âk ngăn ntu “da hăt”, “dak bŏk”

Mhe bôk yan mih, khă nĕ trong têh 28 bri dak găn ta xă Quảng Phú (Krông Nô) bâ, m’hĭk iơh hô ngăn

Ăp “ntu hŭng dak bŏk” ta trong aơ jêng dăk tŭp mbah bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong

Du ntŭk trong găn ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) neh lŭ nchŭn ka lơ yor trong iơh mô hôm uĕh

Y Sơn

1,521
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.