Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Đăk Som tsi tsâp hanhx chai thâuv chaix yêz môngl lus

16/03/2017 10:37 G3T+7

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv nhoz thangx qơư Đăk Nang, xar Đăk Som (Đăk Glong) thâuv chaix yêz môngl lus saiz mas tsi ntông mov bov hiêmv haz zuôv cêr chai an toanx zos thôngs.

Đhâu nul pâuz, nguên nhân môngl txus tinhx tsangs sâuv mas pêx xinhv xangr tas ntơưv nuôr tsi muôx canhv sat zos thôngs ntêk, has. Yuôr iz cxa has, zos cor cangv, ntông bov hiêmv tsi thor jông, chaix yêz tâus cêr por tâuz, pôngz six hơưv mas tsi ntông mov. Kror xangr has hlo mas shiv xinhz, thanhs nhanhs thâuv chaix yêz môngl chênhr, txar cêr, tiêmx ânv ngui cơ tai nans. Viv li, hâux lưv kruôz ntuôl, kra pâuz haz zaiv cêr mênhx pêv chor nênhs zuôv cêr zos kror zov chênhr chia bov đamv an ninh tsât tưs sâuv thangx tsangv nuôr.

Tsi langx puv njiz shênhv shuv xinhz chaix yêz tsi ntông mov bov hiêmv

Nhuôs zâu tsi tâu txâus shông sir zôngv yêz phân khôir lux

Thanhs nhanhs pâuz zuôv cêr tangz sis tsi ntông mov bov hiêmv

Nguyễn Hiền

1,528
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.