Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Đăk Som tsi tsâp hanhx chai thâuv chaix yêz môngl lus

16/03/2017 10:37 G3T+7

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv nhoz thangx qơư Đăk Nang, xar Đăk Som (Đăk Glong) thâuv chaix yêz môngl lus saiz mas tsi ntông mov bov hiêmv haz zuôv cêr chai an toanx zos thôngs.

Đhâu nul pâuz, nguên nhân môngl txus tinhx tsangs sâuv mas pêx xinhv xangr tas ntơưv nuôr tsi muôx canhv sat zos thôngs ntêk, has. Yuôr iz cxa has, zos cor cangv, ntông bov hiêmv tsi thor jông, chaix yêz tâus cêr por tâuz, pôngz six hơưv mas tsi ntông mov. Kror xangr has hlo mas shiv xinhz, thanhs nhanhs thâuv chaix yêz môngl chênhr, txar cêr, tiêmx ânv ngui cơ tai nans. Viv li, hâux lưv kruôz ntuôl, kra pâuz haz zaiv cêr mênhx pêv chor nênhs zuôv cêr zos kror zov chênhr chia bov đamv an ninh tsât tưs sâuv thangx tsangv nuôr.

Tsi langx puv njiz shênhv shuv xinhz chaix yêz tsi ntông mov bov hiêmv

Nhuôs zâu tsi tâu txâus shông sir zôngv yêz phân khôir lux

Thanhs nhanhs pâuz zuôv cêr tangz sis tsi ntông mov bov hiêmv

Nguyễn Hiền

997
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.