Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Đăk Som tsi tsâp hanhx chai thâuv chaix yêz môngl lus

16/03/2017 10:37 G3T+7

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv nhoz thangx qơư Đăk Nang, xar Đăk Som (Đăk Glong) thâuv chaix yêz môngl lus saiz mas tsi ntông mov bov hiêmv haz zuôv cêr chai an toanx zos thôngs.

Đhâu nul pâuz, nguên nhân môngl txus tinhx tsangs sâuv mas pêx xinhv xangr tas ntơưv nuôr tsi muôx canhv sat zos thôngs ntêk, has. Yuôr iz cxa has, zos cor cangv, ntông bov hiêmv tsi thor jông, chaix yêz tâus cêr por tâuz, pôngz six hơưv mas tsi ntông mov. Kror xangr has hlo mas shiv xinhz, thanhs nhanhs thâuv chaix yêz môngl chênhr, txar cêr, tiêmx ânv ngui cơ tai nans. Viv li, hâux lưv kruôz ntuôl, kra pâuz haz zaiv cêr mênhx pêv chor nênhs zuôv cêr zos kror zov chênhr chia bov đamv an ninh tsât tưs sâuv thangx tsangv nuôr.

Tsi langx puv njiz shênhv shuv xinhz chaix yêz tsi ntông mov bov hiêmv

Nhuôs zâu tsi tâu txâus shông sir zôngv yêz phân khôir lux

Thanhs nhanhs pâuz zuôv cêr tangz sis tsi ntông mov bov hiêmv

Nguyễn Hiền

1,196
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.