Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Đăk Som tsi tsâp hanhx chai thâuv chaix yêz môngl lus

16/03/2017 10:37 G3T+7

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv nhoz thangx qơư Đăk Nang, xar Đăk Som (Đăk Glong) thâuv chaix yêz môngl lus saiz mas tsi ntông mov bov hiêmv haz zuôv cêr chai an toanx zos thôngs.

Đhâu nul pâuz, nguên nhân môngl txus tinhx tsangs sâuv mas pêx xinhv xangr tas ntơưv nuôr tsi muôx canhv sat zos thôngs ntêk, has. Yuôr iz cxa has, zos cor cangv, ntông bov hiêmv tsi thor jông, chaix yêz tâus cêr por tâuz, pôngz six hơưv mas tsi ntông mov. Kror xangr has hlo mas shiv xinhz, thanhs nhanhs thâuv chaix yêz môngl chênhr, txar cêr, tiêmx ânv ngui cơ tai nans. Viv li, hâux lưv kruôz ntuôl, kra pâuz haz zaiv cêr mênhx pêv chor nênhs zuôv cêr zos kror zov chênhr chia bov đamv an ninh tsât tưs sâuv thangx tsangv nuôr.

Tsi langx puv njiz shênhv shuv xinhz chaix yêz tsi ntông mov bov hiêmv

Nhuôs zâu tsi tâu txâus shông sir zôngv yêz phân khôir lux

Thanhs nhanhs pâuz zuôv cêr tangz sis tsi ntông mov bov hiêmv

Nguyễn Hiền

1,091
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.