Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Đăk Som tsi tsâp hanhx chai thâuv chaix yêz môngl lus

16/03/2017 10:37 G3T+7

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv nhoz thangx qơư Đăk Nang, xar Đăk Som (Đăk Glong) thâuv chaix yêz môngl lus saiz mas tsi ntông mov bov hiêmv haz zuôv cêr chai an toanx zos thôngs.

Đhâu nul pâuz, nguên nhân môngl txus tinhx tsangs sâuv mas pêx xinhv xangr tas ntơưv nuôr tsi muôx canhv sat zos thôngs ntêk, has. Yuôr iz cxa has, zos cor cangv, ntông bov hiêmv tsi thor jông, chaix yêz tâus cêr por tâuz, pôngz six hơưv mas tsi ntông mov. Kror xangr has hlo mas shiv xinhz, thanhs nhanhs thâuv chaix yêz môngl chênhr, txar cêr, tiêmx ânv ngui cơ tai nans. Viv li, hâux lưv kruôz ntuôl, kra pâuz haz zaiv cêr mênhx pêv chor nênhs zuôv cêr zos kror zov chênhr chia bov đamv an ninh tsât tưs sâuv thangx tsangv nuôr.

Tsi langx puv njiz shênhv shuv xinhz chaix yêz tsi ntông mov bov hiêmv

Nhuôs zâu tsi tâu txâus shông sir zôngv yêz phân khôir lux

Thanhs nhanhs pâuz zuôv cêr tangz sis tsi ntông mov bov hiêmv

Nguyễn Hiền

1,247
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.