Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan Dak Som mô iăt nau way ntĭm bĭt rdeh hăn rŏ trong

16/03/2017 10:37 G3T+7

Tâm ăp khay mhe aơ, bu nuyh bon lan gŭ rêh pah kan ta ntŭk bon lan gŭ Dak Nang, xă Dak Som (Dak Glong) lah bĭt rdeh hăn rŏ trong mô ndô đon n’kar săk n’hanh gĕh nau tih hăn rŏ trong.

Tĕng ôp bu n’kôch, nau mô uĕh yor gĕh nô nau nĕ lah bu nuyh bon lan mĭn ta ntŭk aơ mô gĕh iê dơm kảnh sat mât uănh gung trong hăn ksiêm, nhup, ntênh lah. Gĕh bu nuyh ba bă n’kôch, yor nau mơng, ndô đon văk săk jăn, nchoh rdeh hăn trong mô gĕh ngai nĕ mô ŭch ndô đon. Tâm nĕ gĕh âk ngăn kon se nti, druh ndăm bĭt rdeh hăn rŏ trong bĭt rdeh mprăl, găn trong mô uănh, nĕ klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh klư. Yor nĕ, nau kan n’hao tay nau kan ntĭm mbơh, n’hao nau mĭn gĭt n’hanh nhup kuh ân hô ăp bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih gơi mô gĕh nau tâm tom rdeh klư, đăp mpăn nau rêh bon lan.

Nơih ngăn he saơ kon se nti bĭt rdeh mô ndrô đon n’kar săk hăn tâmm gung trong

Kon se mô hŏ tât năm bĭt redh jâk hăn rŏ trong

Bu ndăm gĭt nau tih khă nĕ ât bĭt rdeh mô ndô đon n’kar săk

Nguyễn Hiền

996
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.