Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan Dak Som mô iăt nau way ntĭm bĭt rdeh hăn rŏ trong

16/03/2017 10:37 G3T+7

Tâm ăp khay mhe aơ, bu nuyh bon lan gŭ rêh pah kan ta ntŭk bon lan gŭ Dak Nang, xă Dak Som (Dak Glong) lah bĭt rdeh hăn rŏ trong mô ndô đon n’kar săk n’hanh gĕh nau tih hăn rŏ trong.

Tĕng ôp bu n’kôch, nau mô uĕh yor gĕh nô nau nĕ lah bu nuyh bon lan mĭn ta ntŭk aơ mô gĕh iê dơm kảnh sat mât uănh gung trong hăn ksiêm, nhup, ntênh lah. Gĕh bu nuyh ba bă n’kôch, yor nau mơng, ndô đon văk săk jăn, nchoh rdeh hăn trong mô gĕh ngai nĕ mô ŭch ndô đon. Tâm nĕ gĕh âk ngăn kon se nti, druh ndăm bĭt rdeh hăn rŏ trong bĭt rdeh mprăl, găn trong mô uănh, nĕ klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh klư. Yor nĕ, nau kan n’hao tay nau kan ntĭm mbơh, n’hao nau mĭn gĭt n’hanh nhup kuh ân hô ăp bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih gơi mô gĕh nau tâm tom rdeh klư, đăp mpăn nau rêh bon lan.

Nơih ngăn he saơ kon se nti bĭt rdeh mô ndrô đon n’kar săk hăn tâmm gung trong

Kon se mô hŏ tât năm bĭt redh jâk hăn rŏ trong

Bu ndăm gĭt nau tih khă nĕ ât bĭt rdeh mô ndô đon n’kar săk

Nguyễn Hiền

1,195
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.