Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan Dak Som mô iăt nau way ntĭm bĭt rdeh hăn rŏ trong

16/03/2017 10:37 G3T+7

Tâm ăp khay mhe aơ, bu nuyh bon lan gŭ rêh pah kan ta ntŭk bon lan gŭ Dak Nang, xă Dak Som (Dak Glong) lah bĭt rdeh hăn rŏ trong mô ndô đon n’kar săk n’hanh gĕh nau tih hăn rŏ trong.

Tĕng ôp bu n’kôch, nau mô uĕh yor gĕh nô nau nĕ lah bu nuyh bon lan mĭn ta ntŭk aơ mô gĕh iê dơm kảnh sat mât uănh gung trong hăn ksiêm, nhup, ntênh lah. Gĕh bu nuyh ba bă n’kôch, yor nau mơng, ndô đon văk săk jăn, nchoh rdeh hăn trong mô gĕh ngai nĕ mô ŭch ndô đon. Tâm nĕ gĕh âk ngăn kon se nti, druh ndăm bĭt rdeh hăn rŏ trong bĭt rdeh mprăl, găn trong mô uănh, nĕ klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh klư. Yor nĕ, nau kan n’hao tay nau kan ntĭm mbơh, n’hao nau mĭn gĭt n’hanh nhup kuh ân hô ăp bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih gơi mô gĕh nau tâm tom rdeh klư, đăp mpăn nau rêh bon lan.

Nơih ngăn he saơ kon se nti bĭt rdeh mô ndrô đon n’kar săk hăn tâmm gung trong

Kon se mô hŏ tât năm bĭt redh jâk hăn rŏ trong

Bu ndăm gĭt nau tih khă nĕ ât bĭt rdeh mô ndô đon n’kar săk

Nguyễn Hiền

1,090
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.