Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu BTTN Tà Đùng tăng cường giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho đồng bào tại chỗ

11/01/2018 09:54 G1T+7

Những năm gần đây, Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Tà Đùng, xã Đắk Som (Đắk Glong) đã thực hiện hiệu quả chương trình bảo vệ và phát triển rừng lồng ghép với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương 3 xã vùng đệm là xã Đắk Som, xã Phi Liêng và xã Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho hơn 200 trăm hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, các hành vi xâm hại tài nguyên rừng của khu bảo tồn đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, đơn vị còn trồng được mới gần 323/391ha theo kế hoạch trồng rừng năm 2017.

Cụm dân cư người Mạ thuộc lâm phần của Khu BTTN Tà Đùng luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng

Các tổ nhận khoán phối hợp với lực lượng kiểm lâm Khu BTTN Tà Đùng tham gia phát dọn cỏ để chuẩn bị trồng rừng

Cán bộ kiểm lâm Khu BTTN tổ chức vận động người dân ký cam kết quản lý bảo vệ rừng

Lực lượng kiểm lâm tuần tra trên lòng hồ Tà Đùng

Lê Phước

2,556
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.