Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đais đôis bôs binh 3 “has tsi” tsuô zênhz cangz ntơưr

07/06/2018 09:11 G6T+7

Uô trơưs chor cui đinhs ntơưv cxênhx sâuv lus tsi hâuk zênhz ntơưv cơ cuan, đơn vix, qơư công côngs, Chiv hui, Ban chiv hui Đais đôis bôs binh 3 – Ban Chiv hui Cuân sưs hênhx Tui Đưc tưz tox tsongs uô jông hâux lưv zor zux, kruôz ntuôl. Khâuv hiêus “Canr bôs, chiênr sir (CBCS) Đais đôis bôs binh 3 tsi hâuk zênhz cangz ntơưr”, tưz lo CBCS Đais đôis bôs binh 3 thêv hiêns bâuv chor nuv uô hanhx đôngs mênhx pêv.

Tangs nro CBCS hur đơn vix puv tâu cxuôv hav ntơưv zênhz cangz ntơưr tsuô đăngs jul haz môi trươngx chiax nhoz mas tưz “has tsi” tsuô hâuk zênhz cangz ntơưr ntơưv qơư công côngs haz hur sinh hoatx cxuô hnuz.

Khâuv hiêus “Canr bôs, chiênr sir Đais đôis bôs binh 3 tsi hâuk zênhz cangz ntơưr” lo đai ntơưv joanh trais chia has canr bôs chiênr sir

Đơn vix tsov cưv ntâu hoatx đôngs văn hoar, thêv thos chia canr bôs chiênr sir yangz shuv, nor kangz tsi ndu hâuk zênhz cangz ntơưr

Sir por nhiax lo ntơưv tso tsês zênhz cangz ntơưr tsês cxiv tsang pênhr “Gơưv blôngx siz hluz”

Phan  Tân

1,614
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.