Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon R’bút, xã Quảng Sơn thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng cộng đồng

15/06/2017 14:02 G6T+7

Thời gian qua, người dân bon R’bút, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) đã thực hiện rất tốt việc quản lý, bảo vệ hơn 325ha rừng tại tiểu khu 1649.

Tình trạng chặt phá rừng bừa bãi không còn. Mọi người trong bon cùng nhau giữ rừng để hưởng lợi từ rừng. Từ đó, góp phần làm cho tài nguyên trong rừng ngày càng đa dạng.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn phát tờ rơi tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng tại bon R'bút

Người dân trong bon ký cam kết không phá rừng, không lấn chiếm đất rừng

Người dân trong bon dựng biển cấm các hành vi phá hoại rừng

Lại Tuyến – K’Huệ

2,944
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.