Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Bôx luôx Dân sưs
  • 12/09/2018 08:55
  • Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 ntơưv Cuôr Hôis Têz qơưs Côngx Hoax Xar Hôis Chuv nghiar Viêtx Nam muôx 6 phênhv, 27 yôngx, 689 grêi. Bôx Luôx Dân Sưs sur 91/2015/CH 13 hnuz 24/11/2015 muôx nux grêi thi hanhx txix hnuz 01/01/2017, Bôx luôx Dân sưs sur 33/2005/CH 11 zuôr tangs nux grê thâuv Bôx luôx Dân sưs nuôr muôx nux grê.
  • Pêx xinhv xar Đăk N’Drung đrul cxơưx tuôz zưv qox tamx
  • 09/08/2018 10:35
  • Đêx Đăk N’Drung ntêr yangz 3 km đhâu ntâu jêx jos sâuv thangx tsangv xar Đăk N’Drung (Đăk Song). Câuv tơưv shông lus nuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv hur xar tưx uô cxuô zangv qox đai tuôv hlang đhâu tus đêx nuôr.
  • Đônx Biên phongx Đăk Đam tri ân chor Anh hungx liêts sir
  • 19/07/2018 10:25
  • Tsinhz tas tri ân chor anh hungx liêts sir tưz tuôs zos por vêv đriv Têz qơưs, canr bôs, chiênr sir Đônx Biên phongx Đăk Đam, xar Đăk Lao (Đăk Mil) tưz yưv, hu pangz hur haz tov đrâu đơn vix lo yangx 600 chơưx nhiax chia khu hlôngr Bia ndu txus chor anh hungx liêts sir.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.