Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Âk bu nuyh bon lan ta Čư Jŭt dŏng điện gơi dí nhŭp ka
 • 13/10/2016 14:42
 • Lĕ gĕh Nau ntĭm mrô 01/1998/CT-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ đah nau kan mô dơi ân dŏng ndơ rtoh, điện, dak si khih goĭ nhŭp tui ka, khă nĕ abaơ âk bu nuyh bon lan tâm lam n’qual Čư Jŭt hôm e dŏng binh ắc quy bư jêng điện gơi di nhŭp ka.
 • Mô rlu gơi lŏ bư, ndâk njêng mât uănh bri dak – đăp mpăn nâp phĭt
 • 23/09/2016 09:59
 • Lơ 10 năm ndâk tĕng kơt nau pah kan luật Mât uănh bri dak, lĕ gĕh âk ăp ntil nau uĕh wăng sa – nau rêh bon lan, mât uănh bri dak – đăp mpăn nâp phĭt tâm n’gor suy kơl bư ân uĕh tay trong mĭn kan “rnglăp nau wăng sa – nau rêh bon lan đah nau kan n’hao Mât uănh bri dak, mô rlu gơi lŏ bư, ndâk njêng mât uănh bri dak đăp mpăn nâp phĭt.
 • Neh bri bư ân uĕh ta pĭt bar đah trong têh 14 bu pit in tay
 • 14/09/2016 14:46
 • Jêh jŏ khay mô hôm saơ bu pit in neh bri yor dơi ăp ntŭk kan tâm n’gor lĕ pơk ăp tâ hăn nhŭp mprơh ân du, rơih lơi ngih wâl, abaơ, âk neh bri bư ân uĕh ta pĭt bar đah trong têh 14, ntŭk găn ta n’qual Dak N’Soong bu nuyh bon lan pit in neh tay.
 • Bon R’Bŭt mât uănh uĕh bri tâm bon lan
 • 01/09/2016 14:50
 • Năm 2013, 335 hec ta neh bri ta mpeh 1649 dơi bu jao ân bu nuyh bon lan bon R’Bŭt, xă Quảng Sơn (Dak Glong) mray, mât uănh. Jêh jŏ năm ndâk nau kan aơ, nau kan mât uănh bri aơ n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan, suy kơl mât uănh uĕh bri, gĕh n’sĭt tay prăk dŏng ân bu nuyh bon lan.
 • Nsrôih boi joi ân rtoh lơi bom
 • 25/08/2016 10:57
 • Ntơm bôk năm tât abaơ, phung ka han kông binh, Mpôih ka han Ntĭm đă tâm lơh n’gor lĕ kan ndrel ma ăp n’qual, bon têh lĕ boi joi 8 mlâm bom, ndrel ma âk grăp phao rleo têh 155, 105, 82 n’hanh 60 li.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.