Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan
 • 27/04/2017 08:55
 • N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 bơh Quốc hội bri dak cộng hòa bon lan chủ nghĩa Việt Nam gĕh 6 gưl, 27 n’kô jê, 689 nau. N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 dơi bu kơp dŏng kan ntơm lơ 01/01/2017, N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 33/2005/HQ11 mô hôm dơi kơp lah N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan aơ dŏng mhe.
 • Nhŭp kuh prăk “rdeh dah ma nkra độ”
 • 21/04/2017 10:31
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, âk phung ndăm, kon se mhe têh tâm lam bon têh Gia Nghĩa n’hanh n’qual Dak Mil way dŏng “rdeh dah ma nkra độ” gơi tâm rlong (rdeh măy dơi bu nkra độ mô gĕh dah sa ơm), ntaih hô, bư mô đăp mpăn nau rêh.
 • Rgaih ăp ntŭk pit in bơh pĭt trong hăn tâm lam n’gor
 • 07/04/2017 14:56
 • Gơi uĕh ntŭk bơh pĭt trong hăn, nơih dah ntŭk bu nuyh hăn, ăp n’qual, bon têh lĕ kan ndrel ma ăp ntŭk kan gơi rgaih ăp ntŭk pit in bơh pĭt trong hăn tâm ăp trong ta bon têh, trong têh bri dak n’hanh trong têh tâm n’gor.
 • Nkra nau gĕh nau tih in pĭt trong hăn jâng trong têh 14
 • 23/02/2017 10:22
 • Gơi đăp mpăn uĕh lăng trong rdeh hăn ta trong têh 14, rlau 2 khay lĕ lăn Phung kan ksiêm M’bŭch kan mât uănh rdeh hăn – Rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh ăp ntŭk kan ba bă, ntŭk kan tâm bon lan lĕ sŏk lơi ntŭk neh, nkra nau gĕh kuh nau tih pĭt in trong hăn.
 • Tâm mông têt nhup kuh prăk 373 bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih hăn rŏ trong
 • 09/02/2017 13:42
 • Lor ma têt, tâm mông têt n’hanh jêh sa Têt Năm Be 2017, phung kan kảnh sát ksiêm bu nuyh pĭt rdeh hăn rŏ trong tâm lam n’gor lĕ ndâk tâ hăn ksiêm rdeh rdeng bu nuyh, rdeh rdeng âk ir ndu ndơ, ksiêm uănh bu nuyh ngêt ndrănh bĭt rdeh, rdeh nchuăt ngăch gơi trŭnh nô nau way tâm tom rdeh, tâm mpêh rdeh ta 3 trong têh bri dak, 6 trong têh tâm n’gor n’hanh ăp trong leo hăn tâm thôn, ăp xă.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.