Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’hao tay nau kan n’gang, gơi mô gĕh kon se jê bŭk dak
 • 17/08/2017 10:15
 • Tâm ăp khay mhe aơ, khă lĕ dơi ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan, n’qual ndơp âk sam bŭt ntênh, ntĭm nchră nau kan, ndâk nau kan n’gang, gơi mô gĕh kon se jê bŭk dak khă nĕ nô nau kon se khĭt bŭk dak yan rlu nti aơ hôm e âk ngăn, gĕh âk ngăn ngên lah kon se tâm ntŭk bon lan kon bu nong iê bu nuyh.
 • Trong n’gor 2 ntrŭnh iơh hô ngăn
 • 10/08/2017 10:02
 • Trong n’gor 2 (hôm dơi bu moh trong n’gor 682) jong 24 km, ntơm bơh xă Nam Bình (Dak N’Soong) tât xă Ðức Mạnh (Dak Mil) iơh, ntrŭnh hô ngăn.
 • N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan
 • 10/08/2017 08:55
 • N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 bơh Quốc hội bri dak cộng hòa bon lan chủ nghĩa Việt Nam gĕh 6 gưl, 27 n’kô jê, 689 nau. N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 dơi bu kơp dŏng kan ntơm lơ 01/01/2017, N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 33/2005/HQ11 mô hôm dơi kơp lah N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan aơ dŏng mhe.
 • Trong têh bri dak 28 iơh hô ngăn
 • 13/07/2017 10:31
 • Trong têh bri dak 28 ntơm bơh bon têh Gia Nghĩa tât ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) abaơ dôl ma iơh m’hĭk hô ngăn, bư mô uĕh tâm nau hăn bơh rĭ bơh aơ, bĭt rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh hăn pah kan bư mir jan ba bơh bu nuyh bon lan tâm ntŭk.
 • Nô nau tih pit in bơh pĭt trong têh bri dak 14 hôm e gĕh âk ngăn nau jêr
 • 29/06/2017 10:29
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, khă ăp ntŭk kan lĕ ntĭm lah, nhup kuh ăp ntil nô nau kan pit in trong hăn , bơh pĭt trong hăn gơi bư ntŭk rbŭn tăch drăp ndơ, ndâk nkra ngih wâl mô di bơ pĭt Trong têh 14 găn tâm lam n’gor, khă nĕ nau tih aơ hôm e gĕh âk ngăn nau jêr. Nau aơ bư ding, mô uĕh ma bu nuyh n’hanh rdeh hăn rŏ trong.
 • Dak R’tĭh 1 dôl ma “dăch khĭt”
 • 22/06/2017 10:09
 • Dak R’tĭh 1 hoch găn ta phường Nghĩa Tân n’hanh Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) lĕ gĕh zŏ bar pe rhiăng năm aơ jêh, abaơ n’hor dak dôl khĭt yor bu nuyh bon lan tâm rlong brôih neh, pit in neh tih nau way gơi sŏk neh bư wâl gŭ, ndâk nkra wâl tăch rvăt drăp ndơ.
 • Ka han mhe têh blau tâm mpôih ka han
 • 01/06/2017 10:14
 • Tĕng n’kôch bơh mpôih Trung đoàn 994 (Mpôih ka han Ntĭm Tâm lơh n’gor), lĕ rlau 3 khay nti ren tâm mpôih ka han, 490 ka han mhe lăp bư ka han năm 2017 lơ nar lơ têh blau.
 • Ndrăng gĕh nau khih đah banh kẹo sa dah bu ma tăch ăp ntŭk
 • 18/05/2017 14:39
 • Abaơ, ta ăp ntŭk tăch rvăt, wâl tăch drăp dăch ăp wâl sam bŭt tâm ăp xă ta mpeh ngai mpeh vêch, tâm nĕ gĕh âk wâl sam bŭt gưl I, ăp ntil banh kẹo mô gĭt ntŭk bư, ntŭk nkra, ndu ndơ bu dŏng nkra, mô gĕh nar khay dŭt zŏ dơi dŏng sa… dơi mpơl tăch ăp ntŭk, tâm nĕ dơi bu tăch âk ta ăp wâl sam bŭt tâm ntŭk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Klach ngăn khit bŭk dak yor ăp ntu ka, nglau dak mô gĕh mpơng bu nchih mbơh hưn
 • 16/05/2017 09:08
 • Abaơ, tâm lam n’gor gĕh âk ngăn ntu ka, nglau dak gơi dŏng rong ka n’hanh tŏ dak bư mir jan ba. Khă nĕ, âk ntu ka, nglau dak huy, jru, ăp ntu hŭk bu chơ lơi mô dơi bu ndâk mpơng nchih mbơh hưn mô rĭ gĕh đâng yor lah lĕ iơh, bring mô hôm saơ play sam bŭt rŏ, klach ngăn gĕh nau mâp săk, tâm nĕ gĕh bŭk dak.
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.