Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan
 • 23/03/2017 08:55
 • N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 bơh Quốc hội bri dak cộng hòa bon lan chủ nghĩa Việt Nam gĕh 6 gưl, 27 n’kô jê, 689 nau. N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 dơi bu kơp dŏng kan ntơm lơ 01/01/2017, N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 33/2005/HQ11 mô hôm dơi kơp lah N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan aơ dŏng mhe.
 • Nkra nau gĕh nau tih in pĭt trong hăn jâng trong têh 14
 • 23/02/2017 10:22
 • Gơi đăp mpăn uĕh lăng trong rdeh hăn ta trong têh 14, rlau 2 khay lĕ lăn Phung kan ksiêm M’bŭch kan mât uănh rdeh hăn – Rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh ăp ntŭk kan ba bă, ntŭk kan tâm bon lan lĕ sŏk lơi ntŭk neh, nkra nau gĕh kuh nau tih pĭt in trong hăn.
 • Tâm mông têt nhup kuh prăk 373 bu nuyh bĭt rdeh gĕh nau tih hăn rŏ trong
 • 09/02/2017 13:42
 • Lor ma têt, tâm mông têt n’hanh jêh sa Têt Năm Be 2017, phung kan kảnh sát ksiêm bu nuyh pĭt rdeh hăn rŏ trong tâm lam n’gor lĕ ndâk tâ hăn ksiêm rdeh rdeng bu nuyh, rdeh rdeng âk ir ndu ndơ, ksiêm uănh bu nuyh ngêt ndrănh bĭt rdeh, rdeh nchuăt ngăch gơi trŭnh nô nau way tâm tom rdeh, tâm mpêh rdeh ta 3 trong têh bri dak, 6 trong têh tâm n’gor n’hanh ăp trong leo hăn tâm thôn, ăp xă.
 • Ih ca phê ta trong hăn, klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh rŏ trong
 • 15/12/2016 11:26
 • Abaơ, bu nuyh bon lan bư mir tâm lam n’gor dôl lăp yan pĕ play ca phê năm 2015 – 2016. Ta âk trong rdeh hăn tâm lam n’gor, ăp bu nuyh bon lan ndăn trong rdeh hăn, bơh pĭt trong ân bu nuyh hăn jâng gơi ih, kĭn, mpruh ca phê lĕ kro tă jêh ih. Nau kan aơ bơh đah bư bâ nh’huk hôm e klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah gĕh bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.