Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan
  • 12/09/2018 08:55
  • N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 bơh Quốc hội bri dak cộng hòa bon lan chủ nghĩa Việt Nam gĕh 6 gưl, 27 n’kô jê, 689 nau. N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 dơi bu kơp dŏng kan ntơm lơ 01/01/2017, N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 33/2005/HQ11 mô hôm dơi kơp lah N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan aơ dŏng mhe.
  • Mpôih ka han Mât n’har bri Dak Dam kah gĭt ăp Nô adăch săn săk
  • 19/07/2018 10:25
  • Gơi kah gĭt ăp nô adăch ka han săn săk lĕ khit mât Bri dak, kan bộ, ka han Mpôih ka han Mât n’har bri Dak Dam, xă Dak Lao (Dak Mil) lĕ tâm rgop prăk, jă dăn prăk tâm mpôih n’hanh ăp ntŏk bơh tăch mpôih gĕh 600 rkeh gơi nkra tay ân uĕh Gâng rup kah gĭt Nô adăch ka han săn săk.
  • Ka han mhe buăn tâm dâng siăm kơ Bri dak
  • 22/06/2018 10:23
  • Jêh 3 khay nti ren, dăch tât 500 rhiăng ka han mhe lăp năm 2018 ta Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994 lĕ gĭt âk ntil nau tâm nau mĭn, nau mbơh ngơi n’hanh nau pah kan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.