Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong n’gor 3 iơh, trŭnh mô hôm uĕh

26/08/2021 14:34 G8T+7

Trong n’gor 3 jong 36 km, găn ta ăp xă Dak Sôr, Nam Xuân (Krông Nô) tât ta xă Long Sơn, Dak Săk, Dak Minh (Dak Mil).

Tâm ăp năm lĕ lăn, khă dơi bri dak nsu nkra tay, yor âk rdeh luh lăp, tâm nĕ gĕh rdeh rdeng choih jưk luh lăp âk nĕ abaơ trong n’gor 3 iơh tay n’hanh trŭnh mô hôm saơ uĕh. Âk ntŭk, ăp mpeh ta trong hăn aơ lĕ chrai, lŭ pôk bơh rĭ bơh aơ; trong hăch lĕ r’ngôch, dak blĭt trong mô hôm tâm krăp; ăp “ntu dak bŏk têh”, “ntu dak bŏk jê” rlau nar rlau âk. Trong iơh bơh đah bư gĕh nau jêr ma bu nuyh bon lan bĭt rdeh luh lăp, rdeng drăp ndơ, lah hôm klăch gĕh nau tâm tom rdeh lah hăn ta trong aơ.

Âk ntŭk trong n’gor 3 iơh, trŭnh mô hôm saơ uĕh

“Ntu dak bŏk têh” tâm ka lang,  ntŭk găn ta thôn Thanh Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô)

Rdeh rdeng choih âk ăp nar nchuăt ta trong aơ jêng nô nau bư trong n’gor 3 ngăch iơh

Y Sơn

332
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.