Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiaz kâuz mol lơưr Têz qơưs cêr 14 tror mangl cxuôv hav

04/11/2021 15:23 G11T+7

Nhis nuôr, yênhx puô tsoz chiaz kâuz kror chok yaz muôx txix 1-5 shông, lơưr ntul Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu chor jos 9, 10, 11 xar Nâm N’jang (Ðăk Song) tror kangz mangl nênhs fêv cxuôv hav. Ntâu chiaz kâuz mol mangl ntur, yuôx lov mangx mangv tuôs.

Tinhx tsangs iz cxa pêx xinhv khơưz trôngz, xor langx cangz, uô tsêr sâuv angr hangr jôngr tror muôx tơưv ntâu, uô pôngz an ninh-tsâts tưs, an toanx ntul cêr haz uô pôngz jông gâux hangr jôngr phangx tangr Têz qơưs cêr 14. Chinhr cuênx trôngx qơư, lưx lươngs tsưc năng tsuv môngl seiz tsi tsês, muôx tsưr ziv xưv lir hênhr chor hanhx vi cxuôv hav, chiaz kâuz, nangv tsinz angr hangr jôngr; cênhz đrul txuôl nzir kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv côngv por vêv, tsi ntur luôx, nangv tsinhz angr hangr jôngr.

Ntâu angr chiaz kâuz mol muôx 2-3 shông ntơưv jos 9, xar Nâm N’Jang mangl yuôx lov tuôs

Ntâu chiaz kâuz mol mangl ntur luôx tsi khâur siv

Y K Rắk

492
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.