Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơm n'ho jẅ bơh pĭt trong Bri dak 14 gĕh bu phă

04/11/2021 15:23 G11T+7

Abaơ, âk rhiăng tơm n'ho mhe tăm tâm 1 - 5 năm, bơh pĭt trong Bri dak 14, mpeh găn ta ăp thôn 9, 10,11 ta xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) gĕh âk phung m'hĭk phă. Âk tơm n'ho jẅ bu koh, bư khĭt đah dak si.

Gĕh r'năk bu nuyh bon lan chuk neh yôk, ndâk n'gar, ndâk wâl tay ta neh bri, bư mô uĕh lăng-đăp mpăn nau rêh, bư roh nau đăp mpăn rdeh hăn tâm trong n'hanh bư roh nau uĕh bri n'kŭm n'hâm trong Bri dak 14. N'qual, ăp phung kan ndâk tay nau kan hăn ksiêm, gĕh nô nau kan ân di nhŭp kuh ăp bu nuyh muih phă bri tơm n'ho jẅ, in pit neh bri; jêh rĭ mbơh ntĭm tay, jă đă ăp bu nuyh bon lan mât bri, mô dơi phă, in pit neh bri.

Âk neh tăm tơm n'ho jẅ tâm 2 -3 năm ta thôn 9, xă Nâm N'Jang bu ntâp dak si khĭt kro

Âk tơm n'ho mhe tăm bu m'hĭk koh mô nghoach

Y K Rắk

491
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.