Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tror muôx tinhx tsangx nangv tsinhz plơưr, ntul Têz qơưs cêr 14

22/07/2021 10:14 G7T+7

Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv chor nganhx tsưc năng, trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr tưz sir jul xưv lir chor hanhx vi nangv tsinhz ntul, plơưr cêr chia uô langx luôv, tangz sis iz luz six hơưv lur uô kangz, tinhx tsangx nuôr tror muôx tuôx.

Ntâu cưv hangx muôs cxuô zangv hangx huv ntơưv ntul cêr tsês trâu tiz nênhs môngl tơư. Ntơưv chor caz khư tưx phat, pêx xinhv uô tsêr tin tơưv têz qơưs cêr muôs cxuô zangv hangx huv thưx phâmv, keiz us, tsax cxu môngl txus cxuô zangv nox. Chor bangv khangr kra lo reik ti ntul cêr. Ntâu ô tô, yêz mair đrêl su tsi zos qơư cui đinhs, nangv tsinhz plơưr cêr. Tinhx tsangx sâuv tsi tangs uô tsi jông gâux, tangr tir tiz nênhs môngl tơư, yêz môngl lus mas tsinhv ngui cơ tai nanx zos thôngs ntâu hênhr.

Tinhx tsangx par caz nangv tsinhz plơưr, ntul cêr ntơưv xar Trường Xuân (Đăk Song) tror muôx tuôx

Sâuv Têz qơưs cêr 14, ntâu bangv hiêus khangr kra lo reik ti ntul cêr

Tov ntêx caz xar Đưc Mạnh (Đăk Mil), pêx xinhv muôs hangx huv sâuv ntul cêr

Y  KRắk

535
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.