Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxơưx ntơưv yêz công nông, mair hai đangz đôx tsêr cheix sâu kôngz

18/11/2021 09:41 G11T+7

Nôngz nhôngl nuôr, hênhx Đăk Mil tưz hlang trâu cheix sâu cax phê haz cxuô zangv kôngz lông… Viv li, yêz công nông, mair hai đangz cưs pêx xinhv zôngv chia thâux kôngz lông môngl lus ntâu sâuv Têz qơưs cêr 14 haz chor cêr môngl lus đhâu jêx jos, xar haz hênhx.

Chor yêz nuôr por lênhx zos pêx xinhv tưx đôx tsêr, tsi bov đamv an toanx; muôx ntâu luz yêz tsi muôx tênhz chik puv cêr. Muôx nênhs tsangr chor yêz nuôr tsi tâu uô trơưs cui đinhs tsongs môngl lus tâul cêr, têx thâuv tsinhv nangv đhâu phênhv cêr ntơưv yêz ô tô sâuv Têz qơưs cêr 14… Lo pâuz, sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Mil muôx yangx 6.360 luz yêz công nông, mair hai đangz hoax đôngx… 

Cxuô zangv yêz công nông khênhx thâux cax phê saz đhâu zôngx ziv tai nanx zos thong

Ntâu lênhx nhoz sâuv yêz thâux pur cax phê, tsi bov đamv toanx

...yêz thâux pur hangx tsinhv môngl chênhr sâuv Têz qơưs cêr 14

Mai Anh

441
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.