Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Klach gĕh nau tât tă bơh ăp ntung ndăng ndăng ta Krông Nô

23/09/2021 10:50 G9T+7

Yor lah du n'qual gĕh âk n'hor dak hoch, abaơ, ta ăp xă Nam Xuân, Dak Sôr, Nâm Nung, Tân Thành... (Krông Nô) gĕh âk ngăn ntung ndăng ndăng yor bu nuyh bon lan nkra êng găn n'hor dak.

Ăp ntung aơ dôl jêng klach gĕh nau tât, khă nĕ ăp nar ntung aơ hôm dơi bu nuyh bon lan dŏng luh lăp, rdeng drăp ndơ. Yor nĕ, bu nuyh bon lan ŭch dăn n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan sâm kơl, nsu nkra ntung mhe gơi bu nuyh bon lan gĕh ntung uĕh nơih hăn luh bư mir jan ba, gơi mô gĕh nau mô lap lah găn ntung aơ.

Bu nuyh bon lan luh lăp, rdeng drăp ndơ găn ntung ndăng ndăng ta thôn Nam Thanh, xă Nam Xuân

Du mlâm ntung găn n'hor Dak Sôr, xă Dak Sôr mô gĕh ndơ n'king bar đah, nĕ klăch ngăn gĕh nau tât ma bu nuyh bon lan lah hăn găn ntung aơ

Âk ntung ndăng ndăng lĕ iơh, băch ôm, klăch ngăn gĕh nau tât mô lap lah găn ntung dak

Y Sơn

329
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.