Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxơưx tai nanx ntơưv chor gox nhoz Buôn Choah

30/09/2021 16:38 G9T+7

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Buôn Choah (Krông Nô) muôx 2 luz yangr gox tsinhr hoax đôngx sâuv thangx tsangv nav đêx Krông Nô, ntu buôs đriv thix trânr Buôn Trâp, hênhx Krông Ana (Ðăk Lăk).

Nax nuz, chor gox muôx yênhx puô lênhx nênhs, hangx huv lo thâux mông lus đhâu. Txus cheix ntux nangl, nav đêx Krông Nô ntưl chênhr, tuz haz đangr yênhx puô thưr. Tangz sis tsưr gox, kruô tuôv mov tsi nangr yo phao chơưv nênhs, cxơưx tiz zưv tai nans. Iz făngz ntơư, iz cxa tsưr gox tsi muôx ntơưr công nhênhx langx luôv thâux kruô; nênhs tsangr gox tsi muôx ntơưr tsangr; ntâu luz gox thâux ntâu đhâu tiz nênhs cui đinhs… Chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx tsưc năng tsuv cxiz chênhr cxênhz yuôx, kruôz ntuôl, xưv lir chor hanhx vi cxuv chei hur făngz langx luôv thâux kruô cêr đêx.  

2 luz yangr gox sâuv thangx tsangv xar Buôn Choah muôx yênhx puô lênhx nênhs môngl lus đhâu iz nuz

Tinhx tsangx kruô đhâu gox tsi nangr yo phao muôx tsi tsês

Pêx xinhv tsi nangr yo phao, zos môngr tsi jông gox tai nans zuôr nguy hiêmv yangx

Y Sơn

266
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.