Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Klach ngăn gĕh tât tă bơh nô nau ncho duk ta Buôn Choáh

30/09/2021 16:38 G9T+7

Abaơ, tâm lam xă Buôn Choáh (Krông Nô) gĕh 2 ntŭk duk rdeng bu nuyh găn dak Krông Nô, ntŭk tâm dăch ta bon jê Buôn Trấp, n'qual Krông Ana (Dak Lak).

Ăp nar, duk aơ rdeng gĕk rlau rhĭng bu nuyh, drăp ndơ găn dak. Ta yăn bri mih, dak Krông Nô hoch thăng, jru n'hanh huy rhiăng met. Khă nĕ bu nuyh tơm bĭt duk, bu nuyh bon lan ncho duk mô nchoh ao phao, nĕ klăch ngăn gĕh nô nau tât. Bơh đah nĕ, ăp duk mô gĕh săm bŭt kơp dơi pah kan rdeng bu nuyh; bu nuyh bĭt dŭk mô gĕh săm bŭt dơi bĭt duk; rdeng âk bu nuyh... N'gâng kan bri dak xă, ăp phung kan n'hao tay nau kan hăn ksiêm, nkah, nhŭp kuh prăk nô nau gĕh nau tih tâm nau pah kan duk reng bu nuyh n'hanh rdeng drăp ndơ găn dak.

2 ntŭk duk tâm lam xă Buôn Chóah gĕh rhiăng bu nuyh ncho ăp nar

Nô nau bu nuyh bon lan ncho duk mô nchoh ao phao âk ngăn

Bu nuyh ẃon lan mô nchoh ao phao, lah gĕh nô nau duk ngŭm klach ngăn gĕh nau tât ta săk jăn

Y Sơn

344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.