Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Nâm N’đir, Nâm Nung xang ntơưr uô tsâus Tsuv tinhx WBPX xênhr

07/10/2021 16:48 G10T+7

Nuz 21/9/2021, pêx xinhv jos Đăk Pri, xar Nâm N’đir haz jos R’Cập, jos Ja Rah, xar Nam Nung (Krông Nô) xang ntơưr thư uô tsâus Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPV xênhr Hồ Văn Mười viv tưz công khai thangv lus zaiv cêr siz tsinhz angr ntơưv Công ti TNHH MTV Nam Nung.

Hur ntơưr has: Jas siz thangv nuz 17/9/2021 chox kra ntơưv Tsuv tinhx WBPX xênhr uô công khai, phangx phuôv siz luôs haz los six jân tsuv. Pêx xinhv tưz muôx điêux ciêns has chei, mlôngl ndâux lus haz thair đôx luôs nxi, tsinhz tas. Uô kangz cxuôv siz thangv, tsôngv box 2 xar lo mlôngl kra chei xâuk kangz jas siz thangv ntơưv chox xênhr. 

Tsôngv box los six shir phangz, seiz hluz hâux lưv Tsuv tinhx WBPX xênhr Hồ Văn Mười tưz mlôngl, siz thangv, xang lus thor txus pux tuz nhuôs lus chor zuôv cêr ntơưv thơưx chox Công ti TNHH MTV Nam Nung uô ntêx ntơư. Nuôr zos thơưx jas iz lênhx thơưx chox xênhr xang lus thor txus tsôngv box lus chor nuv nuôr.  

Xâuk kangz ntơưr, pêx xinhv sâu: "Lus thor ntơưv Tsuv tinhx WBPX xênhr lo tsôngv box minhx cxưx 2 xar los six seiz hluz. Tsuv tinhx WBPX xênhr zos iz lênhx thơưx chox cuêt đoanr, jungr camv, muôx tsach nhiêms trâu Têz qơưs,trâu Pêx xinhv. Tsôngv box 2 xar has zuôr uô jông trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx".

Ntơưv jas siz thangv nuz 17/9/2021, zơưv Y Doanh, xar Nâm Nung has lus hâur pâuk angr nhis nuôr ntơưv pux tuz nhuôs tangz tov tuôr. Ảnh: Nguyễn Lương

Đeiv ntơưr pêx xinhv Nâm N'đir, Nâm Nung xang trâu Tsuv tinhx WBPX xênhr

Bảo Ngọc

235
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.