Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv tsuv jangv cxuv chei hur phangx tangr moz

29/07/2021 10:24 G7T+7

Txix 12 tênhz nuz 23/7/2021, đrôngl Gia Nghĩa uô trơưs cêv kuôl tsôngv langx trơưs Tơư kra 16/CT-TTg hur 14 nuz.

Lưx lươngs tsưc năng xar Đăk Nia (Gia Nghĩa) kruôz ntuôl pêx xinhv uô trơưs chor cui đinhs thâuv cêv kuôl tsôngv langx trơưs Tơư kra 16. Ảnh A Trư

Uô ntêx ntơư, iz cxa trôngx qơư xưs li xar Đăk  Wer (Đăk R’lâp), Đăk N’Drung (Đăk Song), iz cxa trôngx qơư hênhx Đăk Mil... tưz uô trơưs cêv kuôl tsôngv langx. Trơưs Grei 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, pêx xinhv tsuv chênhr phangx chor cui đinhs hur kangz nuôr cha tsi mangl bluô.

- Tơưv tâul cêr zos tsi zov chênhr, mangl bluô txix 1 chơưx – 3 chơưx nhiax.

- Tsi chox ntâuz bul ndâux los sis nor kangz grang ntâuz blul ndâux, mangl bluô txix 1 chơưx – 3 chơưx nhiax.

- Nhoz uô cê txix 3 lênhx nênhs tror sâuv, mangl bluô txix 10 chơưx – 20 chơưx nhiax trâu car nhênhs; txix 20 chơưx – 40 chơưx nhiax trâu tsov cưv. 

- Siz thangv cêv kuôl jê đuô 2m, bluô nhiax txix 1 chơưx – 3 chơưx nhiax. 

Bảo Ngọc

652
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.