Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx ngui cơ tu tox poz

22/07/2021 10:15 G7T+7

Nôngz nhôngl nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx nangs lus ntâu. Viv li, chor chuôz zis uô nênhx nhoz kangz ntang trôngz chênhr phangx tu tox poz.

Kror cxơưx, ntơưv iz cxa trôngx qơư, ntâu chuôz zis ntar mair khơưz, txu trôngz saz chia uô tsêr nhoz, muôx têx kror khơư txu txus 10m, uô tsi an toanx, ngui cơ cxuôv hav txus tiz nênhs haz chuôz tangv. Nuôr zos ntu nangs lus ntâu, cxuô luz trôngz tưz muôx đêx ntâu, angr-jêz tsi lu uô cê zuôr tu tox poz, sâul thâuv tưs tsi pâuz…Sâuv tsinhz tas tưz muôx ntâu cxuôv tu tox poz uô cxuôv hav tiz nênhs cênhz chuôz tangv. Viv li, chor chuôz zis uô nênhx nhoz đrăngs kangz ntang trông saz tsuv chênhr phangx tox poz chia bov đamv chuôz tangv haz tiz nênhs trâu chuôz zis.

Chuôz zis nhoz Păng Sim, xar Trường Xuân (Đăk Song) ntar mair khơưz angr iz ntang trôngz chia uô tsêr truôx khor. (Ảnh chụp ngày 10/7/2021)

Tinhx tsangx khơưz angr tưz uô ntâu ntông tơưv hâur pâuk tangs, tsi pâuz kâul thâuv tưs

Pêx xinhv tsuv khu, xêi tsangs poz jêz trâu poz tsangs angr tưz txu kêl thâuv uô tsêr nhoz

Mai Anh

857
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.