Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðăk N’Drung côngv saz, côngv njưl tangr moz Covid-19

29/07/2021 10:25 G7T+7

Tangv siv uô kangz muôx chor nênhs nhoz sâuv thangx tsangv xar Ðăk N'Drung muôx moz SARS-CoV-2, Ban Tơư kra phangx, tangr moz ntơưv tiz nênhs hênhx Đăk Song tưz cuêt tinhv Đăk N’Drung cêv kuôl 14 nuz, chuôz txix 12 tênhz nuz 17/7/2021.

Hur chor nuz uô trơưs cêv kuôl tangs tsôngv langx, lưx lươngs tsưc năng tưz cxiz chênhr seiz shuôs ntơưv qơư tangr, nrar tâul kangz, puv pâuz, sâu ntơưr bê chor nênhs njiz trâu nênhs mangl moz Covid-19; tsuôk yuôx tuô cangz tsêr nhoz haz chor qơư cil txus tus nênhs moz. Xar tsinhv cxiv tsang chor qơư nhênhx hangx, tiv zix mas zos thưcc phâmv thiêt iêur chia pangz pux tuz nhuôs ntơưv qơư tangr. Đhâu nôngz nhôngl uô trơưs Tơư kra 16, pêx xinhv xar Ðăk N’Drung tưz uô trơưs jông xưs li tưx cêv kuôl chuôz zis cêv kuôl chuôz zis, môngl tơưv đhâu tsês tsơưs hlo. Pêx xinhv uô trơưs jông cêv kuôl tsơưs hlo 2 met thâuv siz thangv lus; tsi nhoz uô cê đhâu 2 lênhx nênhs tov đrâu công côngx… Côngv saz ntơưv pêx xinhv zos hâur pâuk zov chênhr chia xar seiz tangr jông haz tuô tâu cil txangr ntơưv cangz moz.   

Chor qơư phangx, tangr moz Covid-19 lo cxiv tsang chia cxênhz seiz nênhs môngl lus hur nôngz nhôngl uô trơưs Tơư kra 16

Nênhs M’nông jos Bu N’Dung Lu uô trơưs jông chox ntâuz bul ndâux thâuv môngl uô kôngz

Hênhx Đăk Song tsov cưv “Cangz hangx tsi zuôr nhiax” chia pangz pêx xinhv xar Đăk N’Drung uo nênhx txov nhev

Y Sơn

907
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.