Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðăk Mil sir jul cxênhz tangr moz Covid-19

19/08/2021 11:02 G8T+7

Xangv txus 13 tênhz nuz 17/8, hênhx Ðăk Mil muôx 31 ca moz Covid-19. Sir jul tsi chia moz cil txangr, chor nuz đhâu, hênhx Đăk Mil tưz tox tsongs kra iz tuôv cxix chor tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19.

Hur ntơư, hênhx cxiz chênhr hoax đôngx kruôz ntuôl uô jông sangr, tsach nhiêms ntơưv pêx xinhv uô trơưs chor cui đinhs lus cêv kuôl tsôngv langx, thông điệp “5K”; cxiz chênhr chor qơư cxênhz tangr moz… Ban Tơư kra phangx, tangr moz sâuv tiz nênhs nhoz hênhx Đăk Mil cuôs cxiv tsang chor Tuv ndil sox seiz cxênhz seiz môngl lus sâuv cxuô ntu cêr chia puv, kruôz ntuôl haz xưv lir tsinhr tinhv chor nênhs cxoz txiv uô zuôv cêr chei chor cui đinhs lus hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19. WBPX cxuô xar, thix trânr cangr đrăngx đrênhk chor F1, F2 haz chor nênhs tangz tov seiz shuôk đăngs jul ntơưv tsêr… Nênhs môngl thangx tsangv muôx moz lus por lênhx lo chox môngl thangx qơư cêv kuôl tox tsongs, lo set nghiêms SARS-CoV-2 chia puv pâuz huv six chor nênhs F0. Iz făngz ntơư, hênhx zocv chênhr bov đamv hâux lưv an sinh tsôngv langx; bov bamv muôx chor hangx huv thiêt iêur chia pangz mangx pêx xinhv hur thangx qơư xor cơư. Xangv txus nuz 16/8, đhâu 4 jas, Đăk Mil tưz muôx 21 lênhx nênhs moz Covid-19 jông moz, lo khơưs ntơưr tơưv tsêr khu moz.  

Ban Tơư kra phangx, tangr moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông uô hâux lưv cênhz hênhx Đăk Mil bangx tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19

Chor hâux lưv kruôz ntuôl phangx, tangr moz Covid-19 sâuv thangx tsangv hênhx lo kra uô tsi tsês

Yêz môngl lus chor thangx qơư xor cơư lo cxênhz seiz đrăngx đrênhk

Đăk Mil muôz mâur cxênhz seiz chênhr khangr nguên Covid-19 trâu yênhx cxênhz lênhx nênhs

Ntâu cơ cuan, đơn vix, car nhênhs sâuv thangx tsangv hênhx pangz nhu iêur phâmv ntơưv chor qơư cêv kuôl tox tsongs

Y Krắk

613
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.