Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut txuôl nzir chênhr phangx phangx, tangr moz Covid-19

11/08/2021 16:06 G8T+7

Nhis nuôr, tinhx hinhx moz Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr has tsongs haz hênhx Cư Jul has jiêng tangz tov muôx moz ntâu, cxangz nzir lus xur lươngx nênhs mangl moz, ngui cơ cil txangr hur côngx đôngx hênhr yangx.

Xangv txus 12 tênhz nuz 10/8, tangs nro hênhx muôx 31 ca moz Covid-19. Chia tuôr truôx hâux lưv phangx, tangr moz covid-19, por vêv jông hlo đăngs jul Pêx xinhv, Ban Tơư kra phangx, tangr moz sâuv tiz nênhs hênhx Cư Jut cuôs chor cơ cuan, đơn vix, nganhx, đoanx thêv haz Pêx xinhv saauv thangx tsangv hênhx uô trơưs jông chor tơư kra ntơưv Trung ương, ntơưv xênhr lus hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19… Iz făngz ntơư, hênhx tsinhv cxiv tsang chor thangx qơư cêv kuôl tox tsongs nênhs ntơưv chor xênhr Bình Dương, đrôngl Hồ Chí Minh, Ðồng Nai... lus, tuôx thangx tsangv hênhx; huv six seiz shuôk jiênr biênr đăngs jul ntơưv pêx xinhv. Hênhx cuôs chor xar, thix trânr cxiz chênhr kruôz ntuôl, cênhz đrul lưx lươngs tsưc năng cxênhz seiz ntơưv chor qơư tangr, xuz cêr ntơưv xênhr Đăk Lăk tuôx hênhx; nrar hênhr, huv six puv pâuz sâu ntơưr bê chor nênhs nhoz jê chor nênhs muôx moz; tsuôk yuôx tuô cangz thangx tsangv tsêr nhoz haz chor qơư cil txus nênhs muôx moz chia bov đam an toanx…

Hênhx Cư Jut cxiv tsang 14 thangx tsangv cêv kuôl nênhs chor xênhr Bình Dương, đrôngl Hồ Chí Minh, Ðồng Nai... lus, tuôx thangx tsangv

Pêx xinhv kra bor y têr thâuv đhâu qơư phangx, tangr moz Covid-19 sâuv thangx tsangv hênhx

Caz trung tâm hênhx lo đei bangv kruôz ntuôl, yuôx tuô cangz chia pêx xinhv uô jông đuô phangx, tangr moz Covid-19

Trung tâm y têr hênhx muôz maur test sei khangr nguên SARS-CoV2 trâu pêx xinhv

Pêx xinhv xar đriv Đăk Wil sei ntơưr kruôz ntuôl ntơưv 2 zangv lus Việt-Moongz chia chênhr phangx phangx, tangr moz

Y Sơn

717
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.