Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chủ động đấu tranh, phản bác tin xấu trên mạng xã hội

18/11/2021 09:42 G11T+7

Hiện nay, các thế lực thù địch thường lợi dụng mạng xã hội (MXH) tung tin xấu, độc, sai trái để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tác hại của những thông tin xấu, độc trên MXH do các thế lực thù địch tung ra tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội; gây nghi ngờ, hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, chúng không bao giờ đạt được mục đích trước bản lĩnh, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Người dân xã Quảng Sơn (Đắk Glong) cài đặt "Zalo an ninh" để nắm bắt tình hình trật tự xã hội, tố giác tội phạm...Ảnh: Hồ Mai

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh. Trên tinh thần đó, các huyện ủy, thành ủy cũng đã thành lập các ban chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các thế lực thù địch lợi dụng MXH để tung tin xấu, độc, sai trái nhằm chống phá Nhà nước ta

Công tác đấu tranh diễn ra dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, có hai hình thức hiệu quả là “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” và tập trung thông báo những lỗi vi phạm (bạo lực, thù địch, lợi dụng dân chủ…) để các nhà mạng gỡ hoặc khóa những tài khoản đăng tải những nội dung vi phạm điều khoản, quy định.

    Bảo Ngọc

273
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.