Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Bu N’Drung Lu tập trung phát triển kinh tế
 • 02/01/2020 09:35
 • Bon Bu N’Drung Lu, xã Ðắk N’Drung (Ðắk Song) hiện có 59 hộ với 245 nhân khẩu, trong đó dân tộc M’nông chiếm khoảng 70%. Toàn bon có 70 ha đất tự nhiên, trong đó có 37 ha cà phê, còn lại là các loại cây trồng khác.
 • Xã vùng biên Đắk Wil nỗ lực về đích nông thôn mới
 • 02/01/2020 09:38
 • Xã biên giới Ðắk Wil (Cư Jút) có hơn 2.200 hộ, hơn 10.490 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 64%. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Ðắk Wil đã và đang huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, làm thay đổi diện mạo nông thôn.
 • Xậy dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quảng Trực
 • 19/12/2019 10:34
 • Đồn Biên phòng Đắk Dang đứng chân trên địa bàn xã Quảng Trực (Tuy Đức), được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 12,5 km đường biên giới. Trên địa bàn đơn vị đóng quân, có 10 bon với khoảng 3.000 hộ, hơn 10.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc M’nông, Tày, Nùng, Ê đê…
 • Anh hùng Liệt sĩ Trương Công Man
 • 26/12/2019 10:15
 • Trương Công Man sinh năm 1930, dân tộc Mường, quê ở xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ năm 1947 là một chiến sĩ liên lạc xuất sắc, mưu trí dũng cảm của Đại đoàn Đồng Bằng - chủ lực hoạt động trong vùng sau lưng địch.

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.