Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XI)
  • 18/10/2018 10:56
  • Ngày 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2018; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.
  • Ghép chồi bơ
  • 18/10/2018 11:03
  • Trong quá trình trồng cây bơ, do chưa lựa chọn được cây giống tốt, không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nên nhiều vườn bơ của người dân sinh trưởng, phát triển kém. Thậm chí, nhiều loại bơ không đậu trái.
  • Bộ luật Dân sự
  • 17/10/2018 08:55
  • Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều. Bộ luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 sẽ hết hiệu lực khi Bộ luật Dân sự này có hiệu lực.

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.